Pusto / Pełno / Stany

Wchodząc do miejsc zapomnianych oddziałuję na daną przestrzeń, a ona oddziałuje na mnie – w rezultacie końcowym zarówno na odbiorców, którzy mogą zobaczyć przestrzeń w nowym wydaniu. Wypowiadając się przez ornament plastyczny, dynamizuję bądź osłabiam energię wybranego obiektu. Kadruję lub podkreślam detale, które najbardziej przyciągną moją uwagę w danej przestrzeni. Wchodząc w relację z tą przestrzenią, zaczynam od oswojenia się z nią za pomocą języka plastycznego. Ta część mojej twórczości ma dla mnie ogromne znaczenie; nie jest to tylko malowanie murali, to jest coś więcej. Nazywam to art-recykling – przywrócenie do użytku opuszczonej przestrzeni, wydobycie jej najpiękniejszych cech. Puste zaczyna być pełne. Mój projekt ma na celu utrwalenie nie tylko zabytkowej architektury – czy to fabryk, domów, czy kamienic, które z czasem staną się zupełnie niedostępne lub zostaną zburzone. Chodzi także o utrwalenie historii, unikatowości miejsc za pomocą dokumentacji. Projekt jest na tyle dla mnie istotny, ponieważ te miejsca są unikalne, niestety te miejsca zanikają. Chce reagować na te miejsca teraz ponieważ za chwile mogą zniknąć z mapy miasta.