Rysunek

Dzieła Pasiewicza nie są realistyczne. Jak przyznaje twórca: Rzeczywistość niknie, kiedy powstają nowe światy. Widz dostaje się do krainy pełnej ekspresji i metafizyki. Łódzki artysta stosuje wiele technik w celu ukazania różnorodności materii życia. Linoryt, malarstwo, rysunek, graffiti spotykają się w tej twórczości. Pasiewicz włącza do swojej pracy zarówno przypadek, jak i w pełni przemyślane działania. W jego dziełach obecne są formy spontaniczne oraz dopracowane co do jednej kreski. (…)

Różnorodne twory ukazują, że sedno tkwi w instynkcie, ruchu, krzyku, a przede wszystkim w geście. Jego rola jest bardzo ważna dla Pasiewicza. Uważa go za wyzwolony impuls, w którym najlepiej krystalizuje się duch. Twórcę fascynuje pierwotność gestu, jego czystość, brak otoczek cywilizacyjnych i kulturowych. Stara się oddać tę atawistyczną atmosferę w obrazach. One pośrednio prezentują siłę gestu, gdyż hamują ją swoją plastyczną materią. Pomimo tych ograniczeń, dzieła tego artysty przenika duch sztuki dzikiej, nieracjonalnej, magicznej. (…)

Marta Motyl